Kom kennis maken met ons / Contact

TIJL UILENSPIEGEL KOOR

Het koorjaar loopt van september tot juni. De repetities worden wekelijks op de woensdagavond gehouden in de polyvalente zaal van het Cultureel Centrum Den Blank in Overijse van 20.00 uur tot ongeveer 22.15 uur.


Nieuwe sopranen, alten, bassen en tenoren zijn te allen tijde van harte welkom. Wij zoeken mensen die graag zingen, die van muziek houden en die hun vriendenkring willen vergroten. Dat geldt voor zowel jong en oud, als voor mannen en vrouwen.

 


Het lidgeld bedraagt €125 per jaar en dient in september aan het begin van het koorjaar te worden voldaan. Wordt men in de loop van het jaar lid dan zal de contributie naar rato verminderd worden.

De penningmeester ontvangt dankbaar uw lidgeld op:

Reknr. 434-2660581-69 t.n.v. Tijl Uilenspiegelkoor Overijse.

IBAN: BE71 4342 6605 8169

BIC : KREDBEBB


Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij:


  1. Daniel Deuvaert, Voorzitter, email: daniel.deuvaert@telenet.be
  2. of Thierry Van der Veken, Secretaris, telefoon: 0494 561265; 
    per email t-vanderveken@telenet.be
GCC Den Blank

Thoover vzw

Gemeente Overijse

Gemeente Hoeilaart

Gemeente Tervuren